SamenMerk is een co-working, co-branding initiatief van Clocked S.O. B.V.
Geen commercieel product.
Het gaat ons om het promoten van samenwerkverbanden van zelfstandige specialisten via slimme IT oplossingen.
Samenmerk.nl is een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid.
Ons motto: SamenMerk / Samen Sterk.

SamenMerk is meer!

Co-branding gaat alleen over samen onder één naam de markt op gaan. Met alleen die verbinding, een gezamenlijk merk(brand).
SamenMerk is meer omdat het gebruik maakt van internet en mobiele oplossingen om samen te werken aan een project in ad-hock verbanden. Maar wel onder één naam.

Een SamenMerk klant is beter af!

De klant krijgt meer dan 'n ZZP-er waar ze een ander voor moeten zoeken als ze een ander willen. Ze krijgen een netwerk van specialisten. En één aanspreekpunt met meer specialisten. Zonder een (duurder) bedrijf te moeten inschakelen met alle specialisten (misschien niet eens de juiste of beste) in huis daarvoor in te schakelen.

De voordelen van ZZP zonder de nadelen.

Geen ZZP-er, maar een gespecialiseerd een- of meer-persoons bedrijf met meerdere klanten. Een werkdeler is dus een specialist die door zijn/haar werk veel te doen er goed in is. Met een netwerk waar de klant op terug kan vallen.